Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Webinar - Jak wspierać rozwój lokalny z wykorzystaniem wyników projektu Smart Villages na Mazowszu.


Webinar - Jak wspierać rozwój lokalny z wykorzystaniem wyników projektu Smart Villages na Mazowszu.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego, realizuje projekt badawczy pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. 

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebom, uwarunkowaniom i cechom obszarów wiejskich, a w szczególności rolnictwa Mazowsza. Wypracowane rozwiązania mają na celu zapewnienie usług na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacji społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i cyfrowych oraz rozwój i wzmacnianie tradycyjnych atutów wsi za pomocą nowoczesnych technologii.

Nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, która jest niezbędna do ich rozwoju. Efektywne wdrożenie innowacji i cyfryzacja rolnictwa wymagają transferu i wymiany wiedzy umożliwiającej określenie najlepszych praktyk oraz rozwoju usług doradczych, dzięki którym władze lokalne i społeczności wiejskie będą mogły budować przyszłe strategie rozwoju.

Istotnym elementem powodzenia przedsięwzięcia jest aktywny udział przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadających możliwości praktycznego wdrożenia wypracowanych rozwiązań.

W związku z powyższym, w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, pragnę serdecznie zaprosić Państwa na bezpłatne WEBINARIUM online pt.: Jak wspierać rozwój lokalny z wykorzystaniem wyników projektu Smart Villages na Mazowszu, w wybranym przez Państwa terminie: 21 września lub 5 października br. 

Prezentacja wyników badań i analiz zrealizowanych w ramach projektu, miała miejsce na spotkaniach informacyjno-instruktażowych, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia br. Webinarium poświęcone jest natomiast, omówieniu możliwości wykorzystania rezultatów i rekomendacji dotyczących wdrażania koncepcji Smart Villages na Mazowszu, w działaniach prowadzonych na rzecz lokalnego rozwoju. Celem jest przedstawienie potencjału ich zastosowania w praktyce przez różne podmioty i organizacje wspierające lokalny rozwój. Liczymy, że udział w webinarium ułatwi Państwu poruszanie się pośród licznych raportów opracowanych w ramach projektu (dostępnych on-line), tak by wykorzystać je w efektywny sposób, zgodnie ze swoimi potrzebami. Webinarium będzie też okazją do dyskusji na temat założeń koncepcji Smart Villages. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału! 

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pani Małgorzata Rudnicka - Ekspert w zakresie wsparcia rozwoju lokalnego i regionalnego. Senior Advisor w International Development Norway. Współpracuje z instytucjami publicznymi i instytucjami otoczenia biznesu, w Polsce i poza granicami, w tworzeniu strategii oraz programów rozwoju. Jednocześnie proszę o przekazanie niniejszego zaproszenia Sołtysom sołectw z terenu Państwa gmin. Udział sołtysów, jako organizatorów, animatorów i administratorów życia wiejskiego, jest szczególnie ważny, aby zachęcić społeczność wiejską do zaangażowania się we wspólnie działania na rzecz swojej miejscowości.


Załączniki

Program Webinarium (plik PDF)

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.