Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku (MPNT) jest inicjatywą mającą na celu przede wszystkim wsparcie sektora rolno-spożywczego przy wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej regionu Mazowsze. To nasz główny priorytet, ale nie jedyny. Park współpracuje z przedsiębiorcami, naukowcami i regionalnymi instytucjami publicznymi w celu osiągnięcia wspólnych celów i realizacji wspólnych projektó. Park koncentruje się również na rozwoju biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, innowacjach w rolnictwie, a także do wzmacniania klastrów.
Jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie osób prawnych (forma prawna: spółdzielnia), która prowadzi wspólne projekty gospodarcze w interesie i imieniu swoich członków. Ta forma prawna pozwala każdemu członkowi na rzeczywisty wpływ na zakres działań MPNT na Mazowszu. Park został utworzony jako inicjatywa łącząca: Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z WyszogroduSEKTORY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:


 • Rolno - spożywczy
 • Biotechnologia
 • Ekologia
 • Odnawialne źródła energii
 • Informatyka

CO ROBIMY?


Nasza działalność służy kompleksowemu wsparciu i promocji działalności naszych Członków:
 • Wiążemy naukę z praktyką poprzez wspieranie transferu wiedzy między tymi obszarami
 • Stawiamy na innowacyjność – pomagamy w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw (zwłaszcza tych, na obszarach wiejskich) chcących działać na bazie nowoczesnych pomysłów i rozwiązań
 • Inicjujemy partnerską współpracę między podmiotami w kraju i za jego granicami
 • Aktywizujemy działalność przedsiębiorstw, tworzymy inicjatywy klastrowe oraz grupy operacyjne
 • Promujemy i popularyzujemy to, co wiąże się z innowacyjnością

CHCEMY ZNALEŹĆ KLIENTÓW NA TWOJE PRODUKTY I USŁUGI


Aby to osiągnąć, planujemy:
 • Organizację hurtowej sprzedaży mazowieckich produktów rolno-spożywczych
 • Internetowy portal aukcyjny, jako nowoczesne miejsce hurtowej sprzedaży towarów rolno-spożywczych
 • Pomoc w wejściu produktów na rynki sprzedaży zagranicznej i ich promocję
 • Wsparcie w logistyce, gdy twój produkt znajdzie już nabywcę

JEDNYM Z NASZYCH PRIORYTETÓW JEST TRANSFER TECHNOLOGII DLATEGO ŁĄCZYMY BIZNES Z NAUKĄ:


 • Proponujemy przedsiębiorcom wsparcie w wykorzystaniu nowych technologii oraz dostęp do ekspertów, informacji, badań i analiz rynkowych
 • Oferujemy uczelniom i instytutom możliwość prowadzenia usług na rzecz firm, wsparcie dla sektora badawczo-rozwojowego oraz kojarzenie wynalazków nauki z biznesem
 • Wspieramy w procesie pozyskiwania partnerów biznesowych, inwestorów, udziałowców i finansowania na realizację przedsięwzięcia

Chcemy, byś wiedział więcej, dlatego:


 • Organizujemy szkolenia o tematyce innowacyjnej i z zakresu przedsiębiorczości oraz wykorzystania innowacji w sektorze rolno-spożywczym
 • Integrujemy i udostępniamy bazę ekspertów z różnych dziedzin

Chcemy być Twoim inkubatorem przedsiębiorczości poprzez:


 • Kojarzenie pomysłodawców i uczelni z potencjalnymi inwestorami
 • Rozwiązywanie problemów podmiotów będących w Parku dzięki innowacyjnym usługom i produktom oferowanym dla Start Up’ów
 • Pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out
 • Dostęp do innowacyjnej wiedzy i technologii, potrzebnych do prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa, od produkcji, poprzez marketing, finanse, przepisy prawne, aż do procesu sprzedaży
 • Organizację i udział w wydarzeniach promujących innowacyjną przedsiębiorczość Mazowsza

Minimum zobowiązań, maksimum korzyści:


Warunkiem przyjęcia w poczet Członków MPNT jest założenie konta na naszym portalu (w prawym górnym rogu możliwość rejestracji użytkownika). Kolejnym krokiem jest potwierdzenie założenia konta poprzez kliknięcie w link wiadomości e-mail jaką otrzymasz potwierdzając rejestrację. Następnie zaloguj się na swoje nowe konto, wypełnij formularz deklaracji i poczekaj na rekomendację minimum jednego Członka Założyciela.
Jeżeli masz pytania napisz do nas na adres: [email protected] 

DOŁĄCZ DO NAS!

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.