Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań


Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań

W dniu 22 lutego 2019r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie,  Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny jako koordynator Klastra „Bezpieczna Żywność” uczestniczył w spotkaniu, które było dedykowane klastrom oraz małym i średnim firmom Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”. Wydarzenie to odbyło się w ramach EU Cluster Weeks organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Cluster Collaboration Day poświęcony był przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry, zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla MŚP działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów, zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizacje pomysłów.

W spotkaniu uczestniczyła Anna Sobczak  Policy Officer for clusters and emerging industries in the context of smart specialisation in industrial modernisation z Komisji Europejskiej, która przedstawiła informacje dotyczące polityki klastrowej realizowanej w Komisji Europejskiej.

Podczas wydarzenia zostały omówione:

  • założenia konkursu INNOSUP-01-2018-2020,
  • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC),
  • konkurs COSME,
  • konkurs dla Klastrów Kluczowych
  • ekosystem mazowieckich klastrów jako przykład synergii,
  • Regionalne Inteligentne Specjalizacje i platforma S3,która wspiera kraje i regiony UE w opracowywaniu, wdrażaniu i przeglądach ich Strategii Badań i Rozwoju dla Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.