Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park SpółdzielczyCzęste pytania

1. Co muszę zrobić, żeby wejść w poczet podmiotów w Spółdzielni MPNT?

2. Czy muszę posiadać osobowość prawną aby przystąpić do Spółdzielni MPNT?

3. Jak w praktyce wygląda uczestnictwo w Spółdzielni MPNT?

4. Przez jak długi okres czasowy mogę być w Spółdzielni MPNT?

5. Jakie ponoszę koszty z uczestniczenia w Spółdzielni MPNT?

6. Czy podmiot musi posiadać siedzibę na Mazowszu aby dołaczyć do Spółdzielni MPNT?

7. Czy mogę uzyskać wsparcie w pozyskaniu dofinansowania?

8. Czy zapewniamy dostęp do przestrzeni biurowej i sali konferencyjnych?

9. Czy mogę posługiwać się logotypem MPNT w celu promowania swojego podmiotu jako współpracującego w Spółdzielni MPNT?

Odpowiedzi

1. Musisz założyć konto na portalu MPNT, potwierdzić założenie przez kliknięcie w link aktywacyjny, który otrzymasz na podany podczas rejestracji adres e-mail. Po zalogowaniu się na swoje konto wejść w menu pionowym w zakładkę "Wnioski" i kliknąć w "Formularz deklaracji", który po wypełnieniu wysyłasz do biura Parku. Po uzyskaniu rekomendacji jednego z Członków Założycieli zostaniesz zaproszony na Zebrnie Członków Założycieli gdzie podpisane zostana deklaracje włączenia nowego Podmiotu do Spółdzielni.

2. W poczet Członków Spółdzielni MPNT wchodzą osoby posiadające osobowość prawną reprezentujące różne podmioty gosporadcze na zasadzie wykupionego udziału. Spółdzielnia ma możliwość zapraszania do Parku osób fizycznych na zasadzie Członków Honorowych mających duży wpływ na rozwój podmiotu poprzez swoje doświadczenie, działalność i wiedzę naukowo - biznesową.

3. Każdy Podmiot, który otrzyma akredytację do grona Członków Parku staje się jego prawnym uczestnikiem. W ramach współpracy może uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i inicjatywach biznesowych organizowanych przez Park. Ma wpływ na kierunek rozwoju Spółdzielni, podejmowane projekty, partnerską współpracę przy projektach, możliwość promowania swoich usług i produktów, korzystanie z oferty komercyjnej na dogodnych finansowo zasadach. W ramach współpracy otrzymuje pełen dostęp do panela użytkownika na www.mpnt.pl dzięki któremu większość procesów biznesowych z Parkiem jest z automatyzowana (zgłaszana i realizowana zdalnie).

4. Uczestnictwo w Spółdzielni MPNT nie jest ograniczone czasowo. Każdy podmiot może opuścić Park w dowolnej chwili z miesięcznym okresem wypowiedzenia skutkującym na koniec kolejnego miesiąca zgłoszenie.

5. Dołączenie do spółdzielni związane jest z jednorazowym kosztem wstępnym, płatnym po uzyskaniu rekomendacji przez jednego Założyciela Parku a nastepnie otrzymaniu rekomenadcji. Koszt to wpisowe 1tyś. zł + udziały (1 udział = 1tyś. zł). Jedne podmiot wchodząc do Spółdzielni może wykupić minimum 1 udział, a większą ich ilość umożliwia dodatkowe możliwości głosu w Spółdzielni.

6. Nie musi posiadać siedziby na Mazowszu, równocześnie może być z innego regionu Polski lub innego dowolnego kraju świata.

7. Tak, poprzez Spółdzielnię można otrzymywać profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na różnego rodzaju prace B+R, rozwój firmy, wsparcie inwestorów, preferencyjne pożyczki i inne dostepne oraz legalne formy wspierania przedsiębiorczości.

8. Wolnej powierchni w tej chwili nie udostepniamy ale mamy możliwość organizowania wydarzeń na salach konferencyjnych w konkurencyjnych cenach.

9. Tak po zgłoszeniu takiej potrzeby do biura MPNT drogą mailową na adres e-mail [email protected] z prośbą i krótką informacją gdzie, kiedy i w jakim celu potrzebne jest wykorzystanie logotypu MPNT. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia lub cofnięcia pozwolenia jeżeli cel wykorzystania narusza interesy lub dobry wizerunek MPNT.

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.