Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Spotkanie Informacyjno-Instruktażowe - Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego

Data: 27 kwietnia 2023 r

Miejsce spotkania: Remiza Ochotnicza Straż Pożarna w Promnie, Promna – Kolonia 6, 26-803 Promna - Kolonia

Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Mazowsze - Sercie Polski Mazowsze - Sercie Polski

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno – instruktażowych w ramach realizowanego projektu badawczego pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.

Wydarzenie dotyczy spotkania 27 kwietnia 2023, kliknij w link poniżej, aby zobaczyć inne planowane spotkania na terenie województwa mazowieckiego:

Przejdź do mapy spotkań »

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną rozwiązania wypracowane w ramach projektu, które posłużą do zapewnienia usług na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacji społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i cyfrowych oraz rozwój i wzmacnianie tradycyjnych atutów wsi za pomocą nowoczesnych technologii.

Efektywne wdrożenie rekomendacji dla obszarów wiejskich Mazowsza wymaga efektywnego transferu i wymiany wiedzy, umożliwiającej określenie najlepszych praktyk, dzięki którym władze lokalne i społeczności wiejskie będą mogły budować przyszłe strategie rozwoju.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin, Sołtysów, Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania, Szkół Rolniczych oraz wszystkich tych, którzy mają realny wpływ na kształtowanie polityki lokalnej.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować klikając link:
Weź udział w spotkaniu » Zakończono rejestracje

Program Spotkania

Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00

Otwarcie spotkania

10:00 – 10:10

Pan Wojciech Nowak, Wójt Gminy Promna
Przedstawiciel Lidera Konsorcjum Naukowego Projektu, Politechniki Warszawskiej
Pan Robert Mroczkowski, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Przybliżenie idei Smart Villages

10:10 – 10:30

Pan Robert Mroczkowski, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, UMWM

Propozycja działań naprawczych związanych z przebudową struktury przestrzennej wsi

10:30 – 10:50

Prowadzący:
Politechnika Warszawska

Możliwości i sposoby wykorzystania potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowego woj. mazowieckiego

10:50 – 11:10

Prowadzący:
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Smart Villages od rolnictwa do innych aktywności na obszarach wiejskich

11:10 – 11:30

Prowadzący:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Analiza danych teledetekcyjnych i przestrzennych w celu oceny ryzyk związanych z warunkami suszowymi oraz koncepcje ograniczania ich wpływu

12:00– 12:20

Prowadzący:
Instytut Geodezji i Kartografii

Adaptacja elementów biogospodarki do koncepcji Smart Villages

12:20 – 12:40

Prowadzący:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Certyfikat Mazowiecki jako jeden z efektów prac prowadzonych w projekcie Smart Villages – omówienie koncepcji procedury przyznania Certyfikatu

12:40 – 13:00

Prowadzący:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Korzyści z wdrożenia idei Smart Villages oraz konkretne przykłady zastosowania technologii oraz rozwiązań IT w prowadzeniu działalności rolniczej oraz poprawie jakości życia na obszarach wiejskich

13:00 – 13:20

Prowadzący:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Podsumowanie i zakończenie spotkania

13:20 – 13:30

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.