Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT


Biotechnologia

Innowacyjne procesy wykorzystywane

w przemyśle i Twoim biznesie


Ekologia

Prowadzenie biznesu zgodnie z trendami
i poszanowaniem środowiska


Informatyka

Zarządzanie informacją i innowacją
w Twoim biznesie

Rolno - Spożywczy


Dlaczego tak ważny jest sektor rolno - spożywczy?

O ile sektor IT łatwo połączyć z innowacją, z oczywistego na dynamikę rozwoju branży względu, o tyle koalicja innowacja + sektor rolno-spożywczy nie wydaje się już tak oczywista. My jednak lubimy wyzwania, dlatego stawiamy na rozwój regionalnego sektora rolno-spożywczego. Znalezienie rynków zbytu dla żywności wytwarzanej na Mazowszu, z akcentem na żywność ekologiczną, budowa sieci partnerstwa wśród producentów rolnych, kojarzenie sektora ze środowiskiem badawczo-naukowym m.in. w kontekście bezpieczeństwa i jakości produktu, to zadania, jakie sobie wyznaczyliśmy jako priorytetowe.
Portal handlowo - logistyczny
Zbudowanie ogólnodostępnego kanału wspierania sprzedaży towarów rolno - spożywczych.
Punkty Aukcyjne
Organizacja fizycznych aukcji hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych.
Celem jest zwiększenie konkurencyjności produktów wytwarzanych na obszarze województwa. Chcemy go osiągnąć poprzez kompleksową pomoc oferowaną producentom od etapu wytwarzania produktu, po etapy jego promocji, sprzedaży i dystrybucji.

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.