Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

29 kwietnia 2020 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2020, którego przedmiotem jest wykonanie części zadań związanych z zakupem urządzeń technicznych, w zakresie przygotowania merytorycznego i formalno-prawnego oraz realizacji postępowań, w Projekcie pt. Zarządzanie siarą bydlęcą realizowanym przez Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku. Zamówienie jest udzielane w ramach operacji pt. Zarządzanie siarą bydlęcą, dofinansowanej umową z dnia 11.12.2019 r. o przyznaniu pomocy nr 00014.DDD.6509.00065.2018.07 w ramach działania M16 Współpraca PROW 2014-2020.

Załączniki

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.docx w formacie Word

Załącznik nr 2 – Wykaz osób.pdf

Załącznik nr 2 – Wykaz osób.docx w formacie Word

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 4 – OPZ.pdf


Rozstrzygnięcie przetargu - 19.05.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.