Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Sektor rolno-spożywczy Azerbejdżanu w kręgu naszych zainteresowań


W listopadzie Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku współorganizował wizytę studyjną w Polsce przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Azerbejdżanu.


Azerbejdżan jest jednym z najszybciej rozwijających się państw Kaukazu. Dynamiczny wzrost gospodarczy (największy zanotowany w pierwszej dekadzie po roku 2000) zawdzięcza wydobyciu surowców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej. Jest to niewątpliwie główna gałąź gospodarki kraju nad Morzem Kaspijskim, mimo wszystko dużą rolę w tej gospodarce, podobnie jak w Polsce, odgrywa rolnictwo. Ma ono największe znaczenie w azerbejdżańskim eksporcie pozanaftowym, dlatego sektor rolno-spożywczy należy do najbardziej perspektywicznych obszarów współpracy polsko-azerbejdżańskiej. Z rolnictwa utrzymuje się w tym kraju ponad 40 proc. pracującej ludności. Azerowie zajmują się przede wszystkim uprawą zbóż, winorośli i bawełny.


Nawiązanie długofalowej współpracy było głównym celem spotkań, w których uczestniczyli goszczący w Polsce w dniach od 25 listopada do 2 grudnia przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Azerbejdżanu. Doświadczenia we wdrażaniu europejskiej Polityki Spójności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich, transformacja polskiego rolnictwa i programy wsparcia dla rolników to główne tematy podejmowane na tych spotkaniach przez stronę polską. Delegatów z Azerbejdżanu podejmowali m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, skierniewicki Instytut Ogrodnictwa. Uczestniczyli oni także w Centralnych Targach Rolniczych i odwiedzili najbardziej znane w Polsce miejsce hurtowej sprzedaży produktów rolnych – rynek Bronisze.


Płońsk był jednym z miejsc, które delegaci odwiedzili, uczestnicząc tu w spotkaniu z prezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego Agatą Sosińską i zwiedzając Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne. Rolą obu podmiotów jest wsparcie działalności rolniczej i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Mazowsza, dlatego charakter i zakres ich działalności znajdowały się w ścisłym kręgu zainteresowań Azerów. Podobnie jak poznanie zajmujących się rolnictwem polskich struktur rządowych i samorządowych każdego szczebla. Stąd również wizyta gości w Urzędzie Gminy Płońsk i spotkanie z wójtem gminy Aleksandrem Jarosławskim. Na obszarze gminy usytuowane są przede wszystkim gospodarstwa rolne, w mniejszym stopniu małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedmiotem rozmów były zadania samorządu w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, realizowane m.in. z udziałem środków unijnych PROW-u.


Już mniej oficjalnie przebiegała natomiast wizyta delegacji w gospodarstwie agroturystycznym Anny i Arkadiusza Oliszewskich „Leśniczówka Paryż”. Położone we wsi Rzy w gminie Sochocin gospodarstwo podtrzymuje tradycje mazowieckiej wsi i regionalnych kulinariów. Jest przykładem polskiej gościnności.
Wizyta studyjna stanowiła dobry wstęp do nawiązania stałych relacji partnerskich między Polską i Azerbejdżanem w sektorze rolno-spożywczym.

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.