Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Projekt pt. Zarządzanie Siarą Bydlęcą jest realizowany w ramach Działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjentem projektu jest Grupa Operacyjna BAMLET, w skład której wchodzą Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku, Instytut Zootechniki PIB w Balicach oraz Instytut Genetyki i Biotechnologi PAN w Jastrzębcu. 

Celem projektu jest stworzenie systemu zarządzania siarą bydlęcą jako sposobu poprawy efektywności produkcji i jakości siary oraz jako potencjalnie dodatkowe źródło korzyści dla gospodarstw rolnych. Siara bydlęca stanowi cenne źródło immunoglobulin, czynników wzrostu, witamin, minerałów, enzymów i aminokwasów, które powinno być wykorzystywane w hodowli, ale jest także wartościowym surowcem dla sektora kosmetycznego, czy farmaceutycznego. Kluczowym zagadnieniem jest racjonalne zagospodarowanie siary, tak by służyło wzmocnieniu hodowli bydła, ale też zwiększało możliwość wykorzystania siary w przemyśle. 

Projekt Zarządzanie Siarą Bydlęcą składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to etap głównie badawczy, którego rezultatem będą opracowane programy hodowlane na linie siarowe i procedury pozyskiwania siary bydlęcej, opracowane parametry procesu liofilizacji w warunkach laboratoryjnych, opracowany prototyp systemu informatycznego mającego na celu zarządzanie procesem produkcji siary liofilizowanej. Etap drugi to wdrożenie systemu do zarządzania produkcją siary liofilizowanej, wyliczenia śladu węglowego, utworzenie centralnego banku siary i laboratorium oraz uruchomienie linii technologicznej do liofilizacji siary w skali przemysłowej. 

W wyniku realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości siary, utrwalonej w sposób zachowujący właściwości substancji bioaktywnych, a jednocześnie pozwalającej na łatwe przechowywanie i transport, a także wykorzystanie siary bydlęcej w hodowli i przemyśle.

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.