Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

"Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach Klastra"


"Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach Klastra"

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i  Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie realizuje operację pt.  Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra. 

 

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci kooperacji, w szczególności organizacji o charakterze klastrowym, a następnie identyfikacja możliwości współpracy i aktywizacja producentów żywności w ramach klastra, umożliwiająca podjęcie wspólnych inicjatyw i rozwiązań związanych z:

 • dystrybucją produktów żywnościowych;
 • budową marki produktów żywnościowych w ramach klastra.

Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych poprzez:

 • zidentyfikowanie partnerów klastra z regionów, którzy mogliby podjąć współpracę w ramach klastra, w tym istniejących sieci oraz opracowanie potencjalnych obszarów i modeli współpracy podmiotów funkcjonujących w ramach łańcucha wartości bezpiecznej żywności;
 • upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania inicjatywy klastrowej- charakterystyki klastra, możliwości współdziałania i korzyści (seminaria), w tym networking;
 • wypracowanie w sposób partycypacyjny – poprzez warsztaty interaktywne z udziałem członków/ potencjalnych członków klastra – propozycji rozwiązań i wspólnych przedsięwzięć do realizacji w ramach klastra bezpiecznej żywności w obszarach:
  - logistyki i dystrybucji produktów żywnościowych;
  - budowania marki produktów żywnościowych klastra.

 

Grupą docelową operacji są:

Członkowie klastra Bezpieczna żywność oraz podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego.

 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • analiza ,,Potencjalni partnerzy klastra ,,Bezpieczna Żywność”
 • seminarium dla 30 uczestników
 • 3 warsztaty każdy dla  8-12 uczestników

 

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

Formy realizacji operacji tj. przeprowadzenie seminarium pt. Współpraca w ramach klastra ,,Bezpieczna Żywność”, przeprowadzenie warsztatów dotyczących rozwiązań związanych z dystrybucją produktów żywnościowych oraz budowa marki produktów żywnościowych w ramach klastra oraz opracowanie analizy  nt. ,,Potencjalni partnerzy klastra ,,Bezpieczna Żywność, przyczynią się do nawiązania i zacieśnienia współpracy producentów żywności w ramach klastra oraz do podejmowania wspólnych przedsięwzięć  przez członków klastra w oparciu o rozwiązania opracowywane wspólnie przez członków klastra.


Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znależć informację o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014- 2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.