Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Konkurs Smart Villages pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.


Konkurs Smart Villages pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.

KONKURS DLA SZKÓŁ ROLNICZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

NT. PRZEDSIĘWZIĘCIA SMART VILLAGES WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, realizuje projekt badawczy pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebom, uwarunkowaniom i cechom obszarów wiejskich, a  w szczególności rolnictwa Mazowsza. Wypracowane rozwiązania mają na celu zapewnienie usług na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacji społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i cyfrowych oraz rozwój i wzmacnianie tradycyjnych atutów wsi za pomocą nowoczesnych technologii.

Nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, która jest niezbędna do ich rozwoju. Efektywne wdrożenie innowacji i cyfryzacja rolnictwa wymagają transferu i wymiany wiedzy umożliwiającej określenie najlepszych praktyk oraz rozwoju usług doradczych, dzięki którym władze lokalne i społeczności wiejskie będą mogły budować przyszłe strategie rozwoju.

Jednym z elementów upowszechniania wiedzy o projekcie, jest Konkurs nt. „Przedsięwzięcia Smart Villages w województwie mazowieckim”, dla uczniów szkół rolniczych w Województwie Mazowieckim, który zaplanowany został na dzień 31 października 2023 roku, na godzinę 10:00.

Działanie przewiduje ścisłą współpracę ze szkołami, ich władzami w zakresie organizacji Konkursu mającego na celu propagowanie rezultatów przedsięwzięcia Smart Villages wśród młodego pokolenia – mieszkańców obszarów wiejskich Mazowsza. Koncepcja Inteligentnych Wiosek „Smart Villages” odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i posiadane zasoby. Materiał edukacyjny oparty na wypracowanych wynikach projektu, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, wzbogaci wiedzę uczniów w zakresie idei Smart Villages, stosunkowo nowym podejściu w zakresie kształtowania polityki UE.

Wyłonieni w konkursie laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. Zarówno baza wiedzy o projekcie Smart Villages, jak i sam konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem platformy internetowej. Uczeń po wyrażeniu woli wzięcia udziału w Konkursie, będzie zobligowany do zarejestrowania się na stronie internetowej Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego (mpnt.pl), jako uczestnik. Strona Parku będzie zintegrowana z platformą do realizacji Konkursu.

Po rejestracji uczeń automatycznie dostanie dostęp do platformy Konkursu i bazy wiedzy. Szczegółowe zasady udziału w Konkursie znajdują się w załączonym do niniejszego pisma Regulaminie Konkursu.

W związku z powyższym zachęcamy do rozpropagowania wśród uczniów szkół rolniczych Województwa Mazowieckiego stosownej informacji.

Zarejestruj się już dziś i weź udział w konkursie! »

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.