Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Cykl 5 szkoleń z zakresu ekologii i ochrony gleby wśród rolników


Cykl 5 szkoleń z zakresu ekologii i ochrony gleby wśród rolników

Szkolenie odbędzie się w terminach:

8 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 miejsce szkolenia: Budynek Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Oddział Poświętne w Płońsku, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, gmina Płońsk 14 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 miejsce szkolenia: SALA BANKIETOWA "EDEN", Ślepkowo Szlacheckie (gm. Radzanowo, pow. płocki).

Program szkolenia

Z zakresu upowszechniania edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników. 8 listopada 2017 roku Budynku Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Oddział Poświętne w Płoński, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

10:00 – 11:30 Właściwości agrochemiczne gleby – potrzeby ich regulacji 12:00 (czego potrzebuje gleba?)
Pan prof. Wojciech Lipiński Krajowa, Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

 • Właściwości gleby i możliwość ich modyfikacji w wyniku nawożenia,
 • Badania agrochemiczne,
 • Pobieranie próbek i ich znaczenie w ocenie stanu odczynu i zasobności w składniki mineralne,
 • Ocena właściwości gleby,
 • Stan agrochemiczny gleb Polski i Mazowsza,
 • Azot w glebie jako wskaźnik żyzności i oddziaływania rolnictwa na środowisko,
 • Ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (wybrane zagadnienia wynikające z dyrektywy azotanowej i prawa wodnego). Nowe regulacje – OSN w kontekście spływania azotu spowodowanego niskim pH oraz konsekwencje niedostosowania się do nowych przepisów,
 • Węgiel organiczny w glebie i jego znaczenie.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Dlaczego należy wapnować?


Pan Marek Krysztoforski, Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział Radom

 • Wpływ wapnowania na glebę,
 • BStruktura,
 • Mikrobiologia,
 • Przyswajalność składników m.in. interakcja z fosforem, mikroelementami,
 • Znoszenie toksycznego wpływu glinu,
 • Wpływ wapnowania na uprawy,
  • rośliny wrażliwe na zakwaszenie,
  • wzrost plonowania związany z poprawą pH,
  • wpływ odczynu na bakterie symbiotyczne,
  • wapnowanie upraw nawadnianych i pod osłonami,
 • Zawartość wapnia i magnezu w roślinach, wpływ na wzrost i rozwój,
 • proporcja K:Mg w sadownictwie,
 • Zakwaszające działanie nawozów azotowych,
 • 10 zakwaszające działanie gnojowicy i gnojówki,
 • Układanie dawek wapna (aplikacja komputerowa własna - oczekiwany odczyn po zastosowaniu konkretnej dawki wapna na),
 • Szybkość działania poszczególnych typów wapna w zależności od wieku skał z których produkowane jest wapno (pokaz w trakcie prelekcji z użyciem próbek wapna i zalewaniu roztworem kwasu- szybkość rozkładu wapna węglanowego, trwa około pół godziny.
 • Zakwaszające działanie nawozów azotowych,

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 15:00 Aspekty praktyczne wapnowania


Pan dr Arkadiusz Artyszak, SGGW w Warszawie

 • Agrotechnika wapnowania (rośliny wrażliwe, terminy stosowania, dawki w odniesieniu do rodzaju gleby i typu wapna, pierwotnego pH oraz reaktywności),
 • Miejsce wapna w płodozmianie (blokowanie fosforu),
 • Stosowanie powierzchniowe, w zespole uprawek, pod orkę – wady i zalety,
 • Efekty przedawkowania,
 • Zagrożenia stosowania wapna poprodukcyjnego, odpadowego – brak jakości, metale ciężkie, zawartość wapnia i wody. Posodowe, pocukrownicze, gipsy z odsiarczania spalin,
 • Dokumenty towarzyszące dostawie: WZ i dokument jakościowy – identyfikowalność producenta jako element bezpieczeństwa,
 • Ekonomiczne aspekty wapnowania na przykładzie pobierania składników z nawozów NPK przy różnych poziomach pH,
 • Maszyny do wapnowania.

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.