Zapraszamy do współpracy z Mazowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym w Płońsku.Sektor Rolno - Spożywczy

Wspieranie lokalnej branży rolno - spożywczej składającej się z lokalnych przedsiębiorców to jeden z priorytetów MPNT. Chcemy umożliwić rozwój rodzimych przedsiębiorcą, rolnikom, producentom i przyspieszyć wprowadzanie innowacji pozwalających zwiększać konkurencyjność w kraju i na świecie.

Planowane rozwiązania
Zbudowanie ogólnodostępnego kanału wspierania sprzedaży towarów rolno - spożywczych Organizacja fizycznych aukcji hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych

Sektor OZE

Odnawialne źródła energii to przyszłość gospodarki nisko emisyjnej, która poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań pozyskiwania energii w naturalny sposób z otoczenia pozwala chronić środowisko naturalne i nasze zdrowie.

Planowane rozwiązania
Kreowanie i promowanie innowacji związanych z OZE Profesjonalne doradztwo w zakresie produktów OZE

Sektor Ekologia

Termin "Eko" towarzyszy przedsiębiorczości od wielu lat i w chwili obecnej jest ważnym czynnikiem, który kreuje podejmowanie biznesowych decyzji we wszystkich sektorach gospodarki. Podążając za innowacyjnymi rozwiązaniami trzeba zwracać uwagę czy wynalazki i usługi wprowadzane na rynek spełniają standardy ekologiczne

Planowane rozwiązania
Badania nad ekologiczną żywnością Kreowanie i realizacja projektów związanych z ekologią

Sektor Biotechnologia

Biotechnologia to sektor, który bardzo szybko rozwija się w Polsce. Wzrost stymulowany jest poprzez realizację innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez polskie firmy biotechnologiczne wspierane przez jednostki naukowe.

Planowane rozwiązania
Współpraca z firmami działającymi w sektorze biotechnologii Wspieranie transferu technologi w tym sektorze

Sektor Społeczeństwo Informacyjne

Branża IT to jeden z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarki, który kreuje wiele innowacji na całym świecie. W chwili obecnej usługi IT wykorzystywane są w każdym aspekcie biznesu oraz życia codziennego ułatwiając procesy zarządzania, strategi i podejmowania decyzji w wielu firmach.

Planowane rozwiązania
Transfer technologii IT do sektora rolno - spożywczego Wspieranie innowacyjnych projektów IT